Field Of Work


F I E L D   O F   W O R K :

+ INTERIOR design

+ FURNITURE / PRODUCT design

+ CORPORATE IDENTITY design

+ BRAND development & consulting

W H A T   W E   D O :

(ENG) As a multidisciplinary interior design studio, We bring your story to life by seamlessly blending innovative design concepts, functional layouts, and personalized aesthetics. With a keen eye for detail and a passion for creating exceptional environments, We curate bespoke solutions that reflect your unique vision, enhance your lifestyle, and transform your space into a captivating sanctuary of style and comfort.

(SLO) Kot multidisciplinarni studio za oblikovanje prostorov oživimo vašo zgodbo z brezhibnim združevanjem inovativnih oblikovalskih rešitev, funkcionalnih razporeditev in personalizirane estetike. Z ostrim očesom za podrobnosti in strastjo do ustvarjanja izjemnih prostorov ustvarjamo rešitve po meri, ki odražajo vašo edinstveno vizijo, izboljšajo vaš življenjski slog in spremenijo prostor v očarljivo zatočišče stila in udobja.

C  O  M  M  E  R  C  I  A  L     I  N  T  E  R  I  O  R  S  : Offices, Restaurants, Bars, Hotels,…

Sorelia office M 0025K identity 010

P  R  I  V  A  T  E     I  N  T  E  R  I  O  R  S  : Apartments, Houses,…

project-C-002- 18-obdelana-

P  R  O  D  U  C  T  S   /   I N D U S T R I A L   d e s i g n

Product design 23 -1

credenza 001

C O R P O R A T E   I D E N T I T Y  &  B R A N D I N G